FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Vi hjälper dig med ekonomi, redovisning och skatter

Trött på administration kring moms, fakturor, löner och redovisning? Lämna det till oss! Bestäm vad du vill ha hjälp med så blir vi din egna effektiva och trygga ekonomiavdelning. Vi sköter ekonomin medan du som företagare får mer tid till att skapa affärer och lönsamhet.

Som kund hos Ekonomiavdelningen behöver du aldrig välja ett färdigt paket när du ska köpa tjänster. Du avgör själv hur mycket av din tid och dina resurser som ska läggas på den ekonomiska administrationen och så anpassar vi en lösning för just ditt företag. Vi kan ta ett helhetsansvar för ditt företags hela redovisning, lönehantering, rapportering och bokslut – eller sköta bara en liten avgränsad del. Du är delaktig i den utsträckning du själv önskar.
Som kund har du alltid tillgång till våra erfarna medarbetare som dagligen arbetar med kunder inom många olika branscher såsom exempelvis detaljhandel, bygg- och anläggning, tillverkning och tjänsteproduktion. Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap inom olika branscher kan vi snabbt sätta oss in i nya kunduppdrag, effektivt förbättra flöden och rutiner, samt ge värdefulla råd.