Flera års erfarenhet av redovisning och skattefrågor

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB är ett fristående och lokalt ägt företag som grundades 1983 av Garry Langendorf. Företaget har idag nio medarbetare som sammanlagt har flera års erfarenhet av redovisning och skattefrågor för småföretag. Medarbetarna har också olika bakgrund avseende utbildning och yrkeserfarenhet vilket skapar en mångfald när det gäller kunskaper och erfarenheter. Ekonomiavdelningen har en lokal förankring i näringslivet i Härnösand och är kända på orten av såväl företagare som banker, vilket är viktigt.

Branschorganisation

Vi är medlem i SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och vi har för närvarande tre ledamöter som är auktoriserade redovisningskonsulter. Medlemskapet i SRF innebär att vi arbetar enligt den standard förbundet har fastställt med avseende på förhållningssätt mot yrket och hur det ska utövas.

Vision

Vår vision är att vara lokalt marknadsledande med avseende på kvalité och förtroende för de tjänster vi säljer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att sälja tjänster avseende löpande administration i småföretag samt rådgivning i små och stora frågor i ditt företagande.

Vårt fokus ligger på löpande redovisning, personaladministration, bokslut, deklarationer samt rådgivning inom företagsekonomi och beskattning. Genom vårt nätverk av kontakter, som skapats under åren, finns tillgång till ledande expertis i händelse av ovanliga eller komplicerade frågeställningar inom nämnda områden. Trots att vi är ett litet och lokalt ägt företag finns tillgång till avancerad kompetens om behovet uppstår.

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB | Strandgatan 1, 871 45 Härnösand | Telefon vx. 0611-65 09 00 | Fax 0611-275 20 | info@ekonomiavdelningen.nu