Vi erbjuder en mångfald av tjänster inom administration och företagsekonomi

För ett mindre företag kan det ofta vara svårt att både kostnadsmässigt och kompetensmässigt ha en komplett bemannad ekonomiavdelning. Vi erbjuder en mångfald av tjänster inom administration och företagsekonomi utan krav på helhetslösningar. Som kund hos oss väljer du vilka tjänster du vill köpa och vi skräddarsyr vårt uppdrag tillsammans med dig.

Hos oss har du en person som är huvudansvarig för uppdraget. Det säkerställer att speciell kunskap finns om dig och ditt företag. Kollegor finns att tillgå om ovanliga frågor uppstår eller vid sjukdom och ledighet.

Här följer ett urval av det tjänster vi kan erbjuda:

Redovisning

Löpande redovisning med återrapportering där vi gemensamt med dig har bestämt hur detaljerade rapporterna ska vara, exempelvis avseende löpande periodiseringar, kostnadsställeredovisning med mera.

Fakturering

Fakturering, bevakning och hantering av påminnelser allt utifrån överenskommelser med dig.

Löneadministration

Beredning av löner, utbetalningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter och rapportering till FORA m.fl. är några exempel på de tjänster vi erbjuder.

Betalningar

Hantering och betalning av leverantörsfakturor.

Bokslut

Disposition inför bokslutsdagen, upprättande av bokslut och årsredovisning samt biträde med inkomstdeklarationer.

Företagsekonomisk rådgivning

Företagsekonomisk planering i strategisk mening, rådgivning inför företagsöverlåtelser och investeringsbeslut samt skattemässig rådgivning är exempel på tjänster vi erbjuder.

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB | Strandgatan 1, 871 45 Härnösand | Telefon vx. 0611-65 09 00 | Fax 0611-275 20 | info@ekonomiavdelningen.nu