Om Ekonomiavdelningen

Flera års erfarenhet av redovisning och skattefrågor

Ekonomiavdelningen är ett fristående och lokal ägt företag som alltid haft hög kvalitet, flexibilitet och närhet till kunden som ledstjärnor. I snart trettio år har vi hjälpt företag och organisationer i Härnösand med den ekonomiska administrationen.

Affärsidé
Vi säljer tjänster avseende löpande administration i småföretag samt rådgivning i små och stora frågor i ditt företagande. Vårt fokus ligger på löpande redovisning, personaladministration, bokslut, deklarationer samt rådgivning inom företagsekonomi. Genom vårt stora nätverk av kontakter som skapats under åren finns tillgång till ledande expertis i händelse av ovanliga eller komplicerade frågeställningar inom nämnda områden. Trots att vi är ett litet och lokalt ägt företag finns tillgång till avancerad kompetens om behovet uppstår.

Vision
Vi ska vara lokalt marknadsledande med avseende på kvalitet och förtroende för de tjänster vi säljer.

Historia och personal
Ekonomiavdelningen i Härnösand KB grundades 1983 av Garry Langendorf, som fortfarande är aktiv i företaget. Våra medarbetare har flera års erfarenhet av redovisning och skattefrågor för småföretag. Medarbetarna har olika utbildningar och yrkesbakgrunder vilket skapar en mångfald när det gäller kunskaper och erfarenheter.
Huvuddelen av våra kunder är ägarledda företag, men bland kunderna finns också organisationer och ekonomiska föreningar. Ekonomiavdelningen har en stark lokal förankring i näringslivet i Härnösand och är kända på orten av såväl företagare som banker, vilket är viktigt.

Branschorganisation
Ekonomiavdelningen är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och två av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter. Medlemskapet i SRF innebär att vi arbetar enligt den standard förbundet har fastställt med avseende på förhållningssätt mot yrket och hur det ska utövas.

 

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. På sidan ”Personuppgiftspolicy” kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Personal

Mikael Hartelius

Auktoriserad redovisningskonsult

Garry Langendorf

Rådgivare

Hanna Sjölén

Redovisningsassistent / reception

Gabriela Chemshirova

Redovisningskonsult

Linda Nilsson

Redovisningsassistent

Marie Wikström

Redovisningsassistent

Heléne Waldenstedt

Auktoriserad redovisningskonsult

Johanna Wedin

Redovisningsassistent