Våra tjänster

En bred palett av tjänster inom administration och företagsekonomi

För ett mindre företag eller en mindre organisation är det svårt att ha en komplett bemannad ekonomiavdelning. Men som kund hos Ekonomiavdelningen har du ändå tillgång till allt! Vi erbjuder en stor bredd av tjänster inom administration och företagsekonomi. Peka ut de tjänster du vill köpa och vi skräddarsyr vårt uppdrag tillsammans med dig. Du behöver aldrig välja färdiga paketlösningar utan betalar bara för exakt det du vill ha.
Vårt samarbete börjar alltid med ett samtal där vi analyserar dina behov. Utifrån dina önskemål tar vi sedan fram en unik lösning just för dig och ditt företag, och formulerar samarbetet i ett uppdragsavtal. Allt ifrån ett uppdrag per år i samband med bokslutet till helservice där vi sköter hela företagets ekonomiska administration. Du bestämmer också hur ofta och på vilket sätt vi ska redovisa vårt arbete för dig.

Hos oss har du som kund alltid en person som är huvudansvarig för uppdraget. Det säkerställer att det finns kontinuitet i vårt samarbete, och att det vi lär oss om de speciella förutsättningarna i ditt företag och din bransch hela tiden finns med. Om så behövs för att lösa något problem finns naturligtvis hela Ekonomiavdelningens kompetens tillgänglig.

Ett urval av de tjänster vi kan erbjuda:

Redovisning

Löpande redovisning med återrapportering där vi tillsammans med dig har bestämt hur detaljerade rapporterna ska vara, exempelvis avseende löpande periodiseringar, kostnadsställeredovisning med mera.

Fakturering

Fakturering, bevakning och hantering av påminnelser allt utifrån överenskommelser med dig.

Löneadministration

Beredning av löner, utbetalningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter och rapportering till FORA med flera, är några exempel på de tjänster vi erbjuder.

Betalningar

Hantering och betalning av leverantörsfakturor.

Bokslut

Disposition inför bokslutsdagen, upprättande av bokslut och årsredovisning samt biträde med inkomstdeklarationer.

Företagsekonomisk rådgivning

Företagsekonomisk planering i strategisk mening, rådgivning inför företagsöverlåtelser och investeringsbeslut är exempel på tjänster vi erbjuder.