Nyttiga länkar där du hittar tillförlitlig information

Offentliga sidor
Skatteverket, www.skatteverket.se
Bolagsverket, www.bolagsverket.se

Intresseorganisationer
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, www.srfkonsult.se
FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, www.farsrs.se

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB | Strandgatan 1, 871 45 Härnösand | Telefon vx. 0611-65 09 00 | Fax 0611-275 20 | info@ekonomiavdelningen.nu